Misyon & Vizyon

MİSYON

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, toplum çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutan; meslek bilinci ve girişimci ruha sahip; mesleğini icra edebilecek bilgi beceri ve uygulama deneyimi ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bulunduğumuz bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimine katkıda bulunmaktır.

 VİZYON

Modern  eğitim-öğretim tekniklerinden şaşmadan, teknolojik olanaklardan en üst düzeyde faydalanarak, coğrafi çevrenin ve meslek içeriklerinin dönemsel değişmelerine ayak uydurarak faaliyetlerin sürdürülmesi, öğrencilerimize büro faaliyetlerinin etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlayacak en ileri düzeydeki yöntemleri bilen, en seçkin kurumlardaki gelişmelerden haberdar olan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen ve kendisine verilen yetki sınırları içinde karar verebilen Büro Yönetimi ve Sekreterlik meslek elemanı yetiştirilmesi olacaktır.